Oddlužení

„Nezvládáte dluhy? Nevíte, jak dál? Naše advokátní kancelář Vám pomůže s oddlužením dle insolvenčního zákona!”

Nejste schopni splácet dluhy? Jste v tíživé situaci, bojíte se exekutorů a nevíte, jak dál? Může to potkat každého z nás. Přijdete o práci, stane se vám úraz, nebo vás opustí partner. Máte hypotéku, splátky na auto, a nemůžete dostát svým závazkům. Bojíte se exekutorů, svoje dluhy přestáváte zvládat. Nabízíme Vám možnost, jak se dostat z dluhové pasti – a to legálním oddlužením podle insolvenčního zákona.

Checete vědět víc? Přejděte na náš specializovaný web!

Právní služby

 • sepisování žalobních návrhů ve věcech rozvodu, výživného pro nezletilé děti, nerozvedeného či rozvedeného manžela, pro dobu po rozvodu manželství apod.
 • sepisování dohod týkajících se vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v opatrovnickém řízení (výživné, úprava styku s nezletilými dětmi apod.)
 • přivolení soudu k právním úkonům nezletilých
 • úprava vyživovacích povinností (mezi rodiči a dětmi, mezi manžely)
 • zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • obhajoba obviněných osob včetně mladistvých
 • sepisy stížností, odvolání aj.
 • zastupování poškozených při uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv dle občanského zákoníku (tj. zejména kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o půjčce, smlouvy o budoucí smlouvě aj.)
 • zastupování osob a firem před soudy a jinými státními orgány
 • řešení právních vztahů týkajících se nemovitostí (převody vlastnictví, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, nájemní a podnájemní smlouvy, spoluvlastnictví, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • ochrana osobnosti
 • poradenství v oblasti dědického práva (sepisování závětí aj.)
 • bytová problematika, problematika nebytových prostor
 • vymáhání pohledávek (platební rozkazy, žaloby, návrhy na exekuce)
 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv dle obchodního zákoníku (tj. zejména kupní
 • smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o uložení věci, smlouvy o skladování, mandátní smlouvy, smlouvyo zprostředkování, smlouvy o tichém společenství aj.
 • sepisování, posuzování a kontrola společenských smluv, stanov obchodních společností, stanov družstva a stanov společenství vlastníků
 • zastupování osob a společností před soudy
 • vymáhání pohledávek (žaloby, platební rozkazy, exekuce)

Ostatní služby

 • oddlužení
 • úřední ověřování podpisů
 • advokátní úschovy
 • vymáhání a správa pohledávek